เครื่องกรองน้ำ Ro 50-600 ลิตร

ชั้นตอนที่ 1 Sediment Filter 5 micron 10

เป็นขั้นตอนการกรองสิ่งสกปรกที่เป็นสารแขวนลอยในน้ำโดยน้ำจะไหลผ่านใส้กรอง สามารถกรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดสารแขวนลอยเหล่านั้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้การกรองในขั้นตอนต่อไป

ขึ้นตอนที่ 2 Block Carbon Cartridge Filter 5-10 micron 10

เป็นขั้นตอนการกรอง เพื่อนกำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ บางชนิด โดยน้ำจะผ่านไส้กรองคาร์บอนแบบอัดแท่งโดยเป็นการกรองแบบดูดติดและดูดซึม ขึ้นตอนการกรองอาศัยคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ ที่มีความพรุน ซึ่งสามารถดูดติดและดูดซึมสารอินทรีย์ และสารที่ก่อให้เกิด กลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิด ที่ก่อให้เกิดพิษในน้ำด้วยเช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 Softener Filter

เป็นการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (lon Exchange) โดยผ่าน Resin ซิ่งเป็นตัวกลาง ในการดูดสารลุลายจำพวกหินปูน (ca+,mg++)แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (na+)ลงสู่น้ำทำให้น้ำที่ผ่านใส้กรองนี้มีความนุ่นนวล ชวนดื่มมากขั้น

ชั้นตอนที่ 4  Hollow Fiber Membranes ULTRA FILTRATION

ชนาดการกรองที่มีขนาดเล็กมากถึง 0.01 ไมครอนฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ เช่น แบคทีเรีย,ไวรัส E-coil, Samonella, Ciardia LamBlia

ขั้นตอนที่ 5  Post Carbon Inline

ขั้นตอนสุดท้ายซิ่งจะกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู และสารอินทรีย์ และทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่าง ๆ

In Stock N/A .